0915.280.981

Thông Tin Liên Hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC AGILE/SCRUM

Dành cho học viên thi chứng chỉ: 

Professional Scrum Product Owner I

Professional Scrum Master I

Cấp bởi Scrum.org

Email: tanhuu.bkhn@gmail.com

Số điện thoại: 0915.280.981

 

 

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Phản hồi từ Học viên

HV Tran Phuc Nguyen

HV Nguyen Tien Duc

HV Thuan Pham Trung

HV Doan Tien Kong

HV Ta Thanh Luong

G

0915.280.981
Nhắn tin!