0915.280.981

giới thiệu

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC AGILE/SCRUM

Dành cho học viên thi chứng chỉ Professional Scrum Product Owner IProfessional Scrum Master I cấp bởi Scrum.org

(Đảm bảo PASS 100%, trượt sẽ hoàn lại học phí)

1. Tổng quan


 

2. Nội dung khóa học


 

3. Hình thức học


 

4. Điều kiện


Sau khóa học cam kết bạn sẽ đỗ chứng chỉ, nếu không đỗ cam kết sẽ hoàn lại học phí. Tuy nhiên phải đảm bảo tất cả điều kiện sau:

 

5. Khai giảng


 

6. Học phí


 

7. Người hướng dẫn


Trần Hữu Tấn: có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc với các vai trò: Quản lý quy trình và Quản lý dự án phần mềm, đào tạo Agile và Scrum cho cá nhân và doanh nghiệp.

Các bằng cấp, chứng chỉ:

 

8. Liên hệ


 

Disclaimer - The terms Scrum Open, Professional Scrum™, Professional Scrum Master™, Professional Scrum Product Owner™, PSM, PSM I, PSM 1, PSM 2, PSM II, PSPO I, PSPO 1, etc. is the protected brand of Scrum.org.  This course, quizzes, course materials, and practice exams are neither endorsed by nor affiliated with Scrum . org or Scrum Alliance.

Phản hồi từ Học viên

HV Tran Phuc Nguyen

HV Nguyen Tien Duc

HV Thuan Pham Trung

HV Doan Tien Kong

HV Ta Thanh Luong

G

0915.280.981
Nhắn tin!