0915.280.981

KHÓA HỌC AGILE/SCRUM

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC AGILE/SCRUM

(Đảm bảo PASS 100%, trượt sẽ hoàn lại học phí)

             

Dành cho học viên thi chứng chỉ

Professional Scrum Product Owner I

Professional Scrum Master I

Cấp bởi Scrum.org

                                              

 

 

Phản hồi từ Học viên

HV Tran Phuc Nguyen

HV Nguyen Tien Duc

HV Thuan Pham Trung

HV Doan Tien Kong

HV Ta Thanh Luong

G

0915.280.981
Nhắn tin!